Tez öneri formu

Tezinizin ilk aşaması olan tez öneri formu ile hazırlayacağınız tez için bir yol haritası belirlenmiş olur. Tez hazırlama formunda öncelikle hangi konunun ele alınacağı, çalışmanın kapsamı, önemi, literatüre katkısı ve muhtemel sonuçları detaylı bir şekilde açıklanır. Daha sonra tezde yer alacak kaynaklar ile uygulanacak yöntem gibi tezle ilgili ayrıntılı bilgiler tez öneri formunda en sonda verilir. Bu bilgilerin yanı sıra tez hazırlama sürecinin takvim ve iş yükü planlaması da tez öneri formunda ayrıntılı bir şekilde belirtir.

İyi hazırlanmış bir tez öneri formu başarılı bir tezin anahtarı olmasının yanı sıra ilerleyen süreçlerde tezin sıkıntısız bir şekilde tamamlanmasına da zemin hazırlar. Zira birçok üniversitede tez öneri formu aslında minyatür bir tez örneğidir. Bu doğrultuda iyi hazırlanmış bir tez öneri formu sizi araştırmanızı başarıya ulaştıran en önemli formüldür.