İntihal Nedir?

Başka bir kimseye ait olan bilgi, fikir ve görüşlerin kaynak gösterilmeksizin kendine aitmiş gibi gösterilmesine intihal veya bilgi ve fikir aşırılması denir. Başka bir deyişle intihal, başkasına ait fikir veya buluşu kendinse aitmiş gibi kullanmak ve sunmaktır.  Örneğin, atıf vermeden yani alıntının yapıldığı kaynağı belirtmeden fikir, görüş ve bilgilerin aynen alınarak yazılması, internet veya başka kaynaklardan kopyalanarak kullanılması, fikir ve bilgi aşırılması, yani intihal kapsamındadır.

İntihalin ortaya çıktığı başlıca durumlar şunlardır:

 • Bir başkasının eserini kendine aitmiş gibi kelimesi kelimesine kullanmak. Başka bir ifadeyle, çalışılan konuyla ilgili daha önce ortaya konmuş bir eseri olduğu gibi alarak hiçbir değişiklik yapmadan kendi eseri gibi sunmak,
 • Daha önce ortaya koyduğu eserinden yeni hazırladığı çalışmasına bazı kısımları akademik anlamda özgün metin oluşturmadan aynen almak, yani kendi kendinden intihal yapmak,
 • Bir eserin bir bölümünü herhangi bir değişiklik yapmadan aynen kopyalamak,
 • Başka birinden alıntılanan cümlenin bazı kelime ve kelime kalıplarını değiştirerek cümlenin geri kalanını olduğu gibi tutmak,
 • Farklı kaynaklardan kelimeleri ve cümleleri kaynak göstermeksizin bir yerde toplamak,
 • Yanlış ya da olmayan kaynaklardan alıntılama yapmak,
 • Herhangi bir tez veya projenin konu ve biçimini alarak kendi orijinal çalışmasıymış gibi göstermek,
 • Hali hazırda mevcut olan bir eseri veya fikri, yeni ortaya konmuş veya bulunmuş gibi göstermek.

Bazı durumlarda kullanılan fikir veya eserle ilgili kaynak gösterilse bile intihal ortaya çıkabilmektedir. Böyle bir intihal şu hallerde söz konusudur:

 • Yapılan çalışmada metin içinde bir yazarın kaynak gösterilmesine rağmen kaynakçada yazarın ve eserinin tam künyesinin istenilen kurallara uygun olarak yazılmaması,
 • Kaynaklarla ilgili eksik ya da tamamen yanlış bilgi verilmesi nedeniyle kaynakların bulunmasının zorlaşması veya olanaksız hale gelmesi,
 • Yararlanılan eserin doğru bir şekilde kaynağının gösterilmesine rağmen eser içinden hiç değiştirmeden alınan kısmın tırnak içinde gösterilmemesi ve bu şekilde alıntının çalışmayı hazırlayan kişinin özgün yorumu veya fikri gibi sunulması,
 • Tüm kaynakların doğru bir şekilde belirtilmesine ve doğrudan alınan yerlerin tırnak içinde gösterilmesine rağmen özgün bir metnin ortaya konulamamış olması.

Sahasında uzman ve yetkin akademisyenlerden oluşan Bilimsel Tez Merkezi ekibi olarak yapacağınız akademik çalışma ve araştırmalarınızda intihale meydan vermeden sizlere profesyonel destek verme fırsatı sunuyoruz. Bu konuda sitemizdeki iletişim kanallarını kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.