Etik Kurul

Yüksek lisans veya doktora tezinde tez dönemine başlamadan önce çalışmanın en önemli aşaması o araştırmanın bilimsel dünya için ne anlam ifade ettiği ve literatüre ne gibi katkısının olacağının öngörülmesidir. Bunun için de çok iyi bir literatür taraması yapılmalı yöntem ve metodoloji sağlam bir zemin üzerine oturtulmalıdır. Gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra özellikle beşerî ve sağlık bilimlerinde etik kurul onayı alınması gerekmektedir. Gerek klinik araştırmalarda gerekse hayvan deneylerinde o araştırmanın etik kurallara uyup uymadığı üniversite kurulu tarafından değerlendirilmekte ve uygun görülürse araştırmanın yapılmasına onay verilmektedir. Bunun için araştırıcıların önden her üniversitenin kendi içinde belirlediği etik kurul formunu doldurmaları gerekmektedir. Uzman ekibimiz profesyonel bir şekilde etik kurul formunuzu doldurarak çalışmanızın kuruldan geçmesini ve bir an önce araştırmanıza başlamanıza destek olmaktadır. Siz sadece bize bir etik kurul formu gönderin gerisine karışmayın… Çünkü araştırmanız emin ellerde…