Veri Analizi Neden Önemlidir?

Akademik tez çalışmalarında elde edilen bulguların analiz edilerek yorumlanması oldukça önemlidir. Çalışmanızın sonuçlarının en doğru ve en anlaşılabilir şekilde ortaya konması, bir yandan çalışmanızın akademik kalitesini artırırken, bir yandan da çalışmanızın amacı ile elde ettiğiniz verileri ilişkilendirmenizi kolaylaştırır. Bu bakımdan araştırmanız neticesinde elde ettiğiniz verilerin analiz edilmesi, araştırma sorunuzun cevaplanması ve hipotezinizin doğrulanması adına büyük önem taşımaktadır. Burada en dikkat edilmesi gereken husus, araştırma çerçevesinde toplanan verinin doğru ve uygun yöntemle çözümlenmesi, özetlenmesi ve araştırmaya ilişkin sağlıklı çıkarım ve yorumların yapılabilmesidir.

Araştırma sonucunda toplanan verilerin analizinde kullanılacak yöntem ise araştırmanın tasarımına ve amaçlarına göre farklılık göstermektedir. Temelde bu yöntemler, nitel ve nicel veri analizleri olmak üzere iki ayrılır. Bu yöntemler de kendi içerisinde toplanan verilerin türüne ve araştırma kapsamındaki değişkenlerin sayısına göre farklı türlere ayrılır.

Biz Bilimsel Tez Merkezi ekibi olarak akademik çalışma ve araştırmalarınızda verilerinizin analizi ve istatistik bölümlerinin hazırlanması için sizlere destek sunmaktayız. Temel olarak çalışmanızın amacı ve hipotezleriniz doğrultusunda veri  analizlerinizi yaparak  tablo ve yorumlar ile sonuçları en anlaşılabilecek düzeyde sizler için hazırlamaktayız. Bu süreçte ilgili istatistik yöntemleri ile verileriniz değerlendirilip analiz edilmektedir. Herhangi bir düzenleme ve düzeltme konusunda ise en hızlı şekilde size dönüş yapılmaktadır. Veri analizleriniz ekibimizdeki uzmanlar tarafından yapılmaktadır. Aynı zamanda çalışmanız ile ilgili sorularınızı ve düzeltme isteklerinizi, çalışmayı yürüten uzmanımızla da görüşerek iletmeniz mümkündür. Biz Bilimsel Tez Merkezi olarak bu süreçlerde size sonuna kadar destek olmayı taahhüt ediyoruz.

Nitel Analizler

Nicel Analiz (SPSS ….)

Ekonometrik Analizler