Çeviri Hizmetleri

Profesyonel tercüme; hukuki, akademik, teknik, mühendislik ve medikal metin türlerinde, alan çevirmenleri tarafından gerçekleştirilir ve uzmanlık gerektirir. Profesyonel tercümeyi, genel tercümeden ayıran özellik, çevirmenin deneyiminin yanı sıra ileri seviye terminoloji bilgisi ve araştırma gerektirebilen farklı bir süreç içermesidir. Tercüme metinde yüksek kaliteyi yakalamak üzere alanlarında uzman olan çevirmen kadromuzun tercümesini gerçekleştirdiği metinlerin, son kontrol ve gerekli düzeltmeleri Kalite Yönetimi Ekibimiz tarafından yapılmaktadır.

İngilizce çalışmalarımız: İngilizce çalışmalarımızı yürüten uzman ekiplerimiz de belirli proje koordinatörlüklerini yapmaktadırlar.

Osmanlıca çeviriler: Her bir milletin tarihini ancak kendi dilini bilerek daha açık bir şekilde öğrenebilirsiniz. Pek çok konuda maziye yabancı kalınan bu dönemlerde, Osmanlıcaya olan ilgi artmış ve pek çok okulda bu konuda ciddi çalışmalar yürütmektedir. Osmanlıca ve Farsça olmak üzere Doğu Dillerini bilen uzman ekip hocalarımızda projeler yürütmektedirler.

Çeviriler; başta İngilizce, Arapça, Osmanlıca, Fransızca ve Almanca gibi pek çok dilde profesyonel olarak yapılmaktadır.

Paraphrasing ve Editörlük

Paraphrasing, içerik ve anlamı koruyarak metnin farklı cümleler ve sözcükler ile yeniden yazılmasını içerir. Metnin bütününün ve teker teker bütün cümlelerinin anlaşılması ve anlamı korunarak tekrar yazılması işlemi ileri seviyede dil hakimiyeti gerektirmektedir. Paraphrasing işlemini gerçekleştiren çevirmenler alanlarına göre ayrılmaktadır ve konularında uzman oldukları alanlardaki paraphrasing işlemlerini gerçekleştirmektedirler.

Editörlük hizmeti ise metnin olduğu gibi korunarak dilbilgisi, yazım kuralları, format gibi düzeltme ve düzenlemelerinin yapılması işlemidir. Bu işlem engin dil bilgisi ve yazım kuralları bilgisi gerektirmektedir. Editörlük yapan çevirmenlerimiz bu alanda uzmanlaşmış kişilerden oluşmakta ve bu anlamda diğer çevirmenlerimizden ayrılmaktadır.

Tercüme Kalite Kontrolü (Redaksiyon)

Paraphrasing ve editörlük hizmetleri kaynak metin ile çalışmayı gerektirmezken, tercüme kalite kontrolü (redaksiyon) sürecinde, tercümesi halihazırda gerçekleştirilmiş olan metin için, kaynak ve hedef metnin karşılaştırmalı olarak kontrol ve düzeltme işlemleri gerçekleştirilir. Bu doğrultuda tercümede eksik veya hatalı kısımlar, kaynak metin baz alınarak yeniden düzenlenir. Bu işlemde tercümesi yapılmış olan metindeki olası anlam kaymaları, devrik cümleler, hatalı kelime kullanımları gibi yazı bütünlüğünü ve anlamını bozan hatalar itina ile düzeltilmektedir. Redaksiyon işlemini gerçekleştiren çevirmenler bu konuda uzman bir kadrodan oluşmaktadırlar.